Pełna procedura przyłączenia do sieci wod. - kan.

Pełna procedura przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej.

I. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej


Na etapie uzyskania warunków zabudowy lub zagospodarowania nieruchomości należy wystąpić do Aquaplus sp.z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (druk do pobrania – wniosek o przyłączenie).


II. Projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego


Osoba zamierzająca realizować budowę przyłącza zleca opracowanie dokumentacji projektowej - na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych na aktualnej mapie do celów projektowych.
Po wykonaniu kompletnej dokumentacji, wraz z wszelkimi wymaganymi zgodami i uzgodnieniami - projektant, względnie inwestor przedkłada dokumentację w biurze Aquaplus sp.z o.o. do uzgodnienia i zaakceptowania.


III. Zgłoszenie robót


Z opracowanymi projektami należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Będzinie celem dokonania zgłoszenia robót.


IV. Wykonawstwo

  1. Wykonawstwo przez Aquaplus sp.z o.o.
    • należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
    • zlecić wykonanie robót budowlanych z robotami ziemnymi/ bez robót ziemnych w Dziale technicznym Aquaplus sp.z o.o.- (do pobrania druk w siedzibie Aquaplus sp.z o.o.).
  2. Wykonawstwo przez firmę zewnętrzną
    • należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
    • zlecić Aquaplus sp.z o.o. pełnienie nadzoru budowlanego oraz wykonanie podłączenia do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego będących w eksploatacji Aquaplus sp.z o.o.  - przyłącza wykonywanego przez uprawnionego wykonawcę - Dział techniczny (do pobrania druk zlecenia w siedzibie Aquaplus sp.z o.o.).

Po zakończeniu robót należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (druk do pobrania- wniosek o zawarcie umowy) oraz przedłożyć w biurze Aquaplus sp.z o.o.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności