Aktuelle Tarife für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Decyzja GL.RET.070.7.89.2018

Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bobrowniki, wnioskodawca: Aquaplus sp.z o.o., ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki, która zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1152) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny ostatecznej decyzji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poskie. Ponadto zgodnie z art. 24g w/w ustawy dotychczasową taryfę stosuje się od dnia wejścia w życie nowej taryfy. W dniu 21 maja 2018 r. na stronie BIP PGWWP ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla Gminy Bobrowniki. W związku z tym taryfa obowiązuje od dnia 29 maja 2018 r. - 28 maja 2021 r.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności