Artykuł

Zapytanie ofertowe – wykonanie SIWZ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach realizuje projekt o tytule „Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane podmioty o składanie ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ) celem rozpoczęcia procedury do wyboru, zakupu i dostawy sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego dla realizacji  e-usług na rzecz w/w projektu. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły zamówienia w załączniku -->>KLIKNIJ TUTAJ<<--

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności