Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

UWAGA!
Regulamin PSZOK obowiązuje od 05.05.2020

Od 1 lipca 2013 r. "Aquaplus" sp.z o.o. obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt jest połączony z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który "Aquaplus" prowadzi już od początku 2011 roku.
GPZON czynny jest przez pięć dni roboczych w tygodniu: poniedziałek 7.00-16.00, wtorek 7.00-15.00 środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00 oraz piątek 7.00-13.00

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości toksyczne, palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Często nie zdajemy sobie sprawy, że odpad niebezpieczny może powstać nie tylko w zakładach przemysłowych, przychodniach zdrowia, ale także w gospodarstwach domowych. Niemal każdy w gospodarstwie domowym posiada baterie, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lekarstwa lub opakowania po środkach ochrony roślin, czasami świetlówki, urządzenia zawierające freon, zdarzają się nawet akumulatory. Odpady takie nie powinny trafiać na wysypiska, lecz powinny zostać podane odrębnej utylizacji. Dlatego ważne jest byśmy nie mieszali ich z naszymi codziennymi śmieciami.
Do odpadów niebezpiecznych gospodarstwa domowego należą:

W celu zachowania ciągłości umowy nr 00009-6921-UM1200051/09, zawartej w dniu 20 stycznia 2010 roku w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dzięki której dofinansowano dostawę ciągnika fabrycznie nowego wraz z przyczepą rolniczą, przeznaczonego do wywozu odpadów segregowanych, "Aquaplus" sp.z o.o. w Bobrownikach będzie dalej prowadziło zbiórkę odpadów segregowanych. Będzie to polegać na zbiórce i zagospodarowaniu jednej frakcji odpadów segregowanych, jaką jest szkło.
"Aquaplus" sp.z o.o. w Bobrownikach prowadzić będzie dwa razy w roku również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności