O nas

"Aquaplus" sp.z o.o.

Od zarysu historycznego po czasy współczesne.

Przed rokiem 1990 zaopatrywanie mieszkańców Gminy Bobrowniki było zadaniem województwa katowickiego. Południową część gminy tj. Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik i Wymysłów obsługiwało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie (pod wodzą wojewody katowickiego), zaś dla północnej części gminy tj. Siemonii, Sączowa, Twardowic i Myszkowic - woda dostarczana była przez Wojewódzki Zarząd Usług Wodnych – oddział w Siewierzu.

Od wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) z 8 marca 1990r. gmina nabyła osobowość prawną, w związku z tym zostały jej przypisane zadania własne gminy- m.in. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i gospodarka odpadami.

Gmina Bobrowniki poczęła zatem starania o utworzenie swojego zakładu budżetowego realizującego owo zadanie. I tak 14 grudnia 1990r. Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr VII/40/90 – zadanie własne gminy obejmujące zbiorowe zaopatrzenie w wodę do celów bytowych jej mieszkańców zostało powierzone do wykonania powołanemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bobrownikach.

ZGK w Bobrownikach jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym na podstawie Uchwały Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 14 grudnia 1990r. nr VII/40/90, świadczącym usługi na terenie Gminy Bobrowniki.

Od samego początku do priorytetowych zadań ZGK należy dostarczanie wody i odbiór ścieków zgodnie z potrzebami mieszkańców Gminy. Zadania te wykonuje zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r., regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki oraz przyjętym statutem.

Naszym głównym celem, jaki stawiamy sobie na przyszłość jest permanentne podnoszenie jakości świadczonych usług. Chcemy stać się solidnym partnerem w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, dlatego od 15 czerwca 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach posiada Certyfikat Rzetelna Firma, który jest szczególnym potwierdzeniem naszej rzetelności i terminowego regulowania zobowiązań. Od 16 kwietnia 2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach został członkiem wspierającym prestiżowego stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny. Celem działalności Klastra jest m.in.:

Udział w tej elitarnej grupie przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych wpływa pozytywnie na rozwój zakładu, poprzez możliwość wymiany doświadczeń branżowych, a co najważniejsze ułatwia negocjacje cen wody kupowanej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego.

Zgodnie z działalnością statutową celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Bobrowniki, w szczególności w zakresie:

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności