Aktualne Taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków

Decyzja GL.RZT.70.166.2021

Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Bobrowniki, wnioskodawca: Aquaplus sp.z o.o., ul. Sienkiewicza 121B, 42-583 Bobrowniki, która zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny ostatecznej decyzji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poskie. Ponadto zgodnie z art. 24e w/w ustawy dotychczasową taryfę stosuje się od dnia wejścia w życie nowej taryfy. W dniu 28 lipca r. na stronie BIP PGWWP ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla Gminy Bobrowniki. W związku z tym taryfa obowiązuje od dnia 05.08.2021 r. - 04.08.2024 r.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności